Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3796 2552 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
2320 fb97
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacasanovared casanovared
Nawet nie wiesz jak układ między nami mnie rani. Ty chcesz tylko mojego ciała, a ja zgadzam się na to... ponieważ w tych chwilach chociaż na krótko mam Twoje oczy i Twoją duszę na wyłączność...
— smutne ale prawdziwe
Reposted fromSabela Sabela viacasanovared casanovared
6038 a9eb
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Niektóre kobiety są po to, by je wielbić, inne – żeby je bzykać. Problem mężczyzn polega na tym, że ciągle mylą pierwsze z drugimi.
— Jonathan Carroll, „Białe jabłka”
Reposted fromkyte kyte
9066 d507
Reposted byhalfinlove halfinlove
9057 c7f0
Reposted byizabelastefanialexsisnosiemkaksiegowiimarynarzecreatebeautifulthingshalfinlovemyownsunrise
9045 b770
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamodliszka modliszka
8685 e083 500
Reposted fromswojszlak swojszlak viamodliszka modliszka
6560 fc04
Reposted byGiniedarzykizabelastefani

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viamesoute mesoute
Czy za każdym razem, kiedy zacznę choć trochę wierzyć w siebie, musi pojawić się ktoś, kto sprawi, że znowu czuję się jak totalne gówno?
— litości
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
żeby mieć idealnego faceta, trzeba go sobie urodzić.
— sex and the city
Reposted frommakemewannadie makemewannadie
Żałuję, że jestem jaka jestem. Że ruszają mnie małe gesty i wymyślone aluzje w cudzych słowach. Żałuję, że ważne jest dla mnie czyjeś zdanie, że liczę się z uczuciami innych. Żałuję, że potrafię zmienić humor tysiąc razy na dzień i że, gdy wkrada się ten najczarniejszy nie umiem go przegonić. Żałuję, że nie potrafię pomagać ludziom, że wciąż myślę o sobie. Żałuję, że nie potrafię głośno i wyraźnie stwierdzić czego chcę i godzę się z tym, co przychodzi. Żałuję, że boję się zostać sama.
Reposted frommesoute mesoute viamadsounds madsounds
Tkwię w szponach własnych przyzwyczajeń i uprzedzeń.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamadsounds madsounds
0585 7490 500
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viaflosik flosik
4853 5cf8
Reposted frommodliszka modliszka viaflosik flosik
8699 342c 500
Reposted bymanianganian manianganian
8668 3676
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl